Общи условия за ползване

© 2020 – 2022 Николай Савов. Всички права запазени.

Всички авторски и други права на интелектуална собственост във всички текстове, изображения и други материали на този уебсайт са собственост на Николай Савов или са включени с разрешението на съответния собственик.

Имате право да разглеждате този уебсайт, да възпроизвеждате части от него чрез отпечатване, изтегляне на твърд диск или за целите на разпространение на други физически лица. Това трябва да се направи само при условие, че запазите всички неприкосновени авторски права и други бележки за собственост и че горното известие се появява на такива копия. Възпроизвеждането на която и да е част от този уебсайт не може да се продава или разпространява с търговска цел, нито да се променя или да се включва в друга работа, публикация или уебсайт.